BoDoMe EDELHOLZBDEN GMBH & CO KEG

Inside Website

Impresum...
U nas znajdziecie wszystko, czego szukacie

Dialog
Feedback, formularz email i Support ...

AGB
Ogólne warunki handlowe i płatności...

Serwis

W przypadku pytań, wątpliwości i jakichkolwiek problemów możecie się z nami skontaktować w każdej chwili:

Telefon +43 2236 379 0780
Telefon +43 2236 379 078 21

Support
Zapytania ogólne
 
FSC - przyjazny dla lasu, przyjazny dla ludzi.

Pomóc może każdy. Przy zakupie drewna, drewnianych podłóg i mebli oraz innych produktów leśnych, zapytajcie Państwo atest FOREST STEWARDSHIP COUNCIL. Stanowi ona gwarancję dobrej gospodarki leśnej. Dlatego też WWF wspierane jest przez Greenpeace, BUND, NABU oraz inne związki stowarzyszeń FSC zajmujące się ochroną środowiska.

Co to jest FSC?

FSC zostało powołane do życia w roku 1993 po Szczycie Ziemi w Rio. FSC (Forest Stewardship Council) to niepaństwowa organizacja użyteczności publicznej, która zajmuje się ekologicznym oraz społecznie odpowiedzialnym wykorzystywaniem lasów na ziemi. Wspierana jest przez Stowarzyszenia Społeczno-Ekologiczne oraz liczne przedsiębiorstwa z branży leśnej i drzewnej na całym świecie.

Czym zajmuje się FSC?

Nadanie atestu jakości FSC przez niezależnego certyfikanta jest gwarancją na to, iż: Przy zagospodarowaniu lasu zachowano wysokie i społeczne standardy. Ponadto, w łańcuchu obróbki drewno zostało jednoznacznie przyporządkowane i dotarło do użytkownika

Jak przebiega kontrola?

Certyfikat FSC nadaje się zakładom ze wszystkich szczebli produkcyjnych, które pomyślnie przeszły pierwszą inspekcję certyfikanta. Samo przestrzeganie standardów sprawdzane jest co roku.

Gospodarka leśna


Co się tyczy gospodarki leśnej, dyrektywy FSC dotyczą m.in. ochrony praw ludzi, którzy żyją w lasach, oraz zachowania różnorodności gatunkowej. Ponadto w Niemczech zabraniają one całkowitego wyrębu lasu oraz stosowania pestycydów.

Obróbka i handel

Na etapie produkcyjnym zostało zagwarantowane, że drewno z certyfikacją FSC jest odpowiednio oznakowane i niedopuszczalne jest jego mieszanie. Ten łańcuch kontrolny rozwija się aż po ostanie ogniwo - handel detaliczny. Oznacza to, ze wszelki artykuły drewniane, które posiadają niniejszą pieczęć jakości pochodzą z odpowiedzialnie zagospodarowanych/ zarządzanych obszarów leśnych.

W jaki sposób FSC ratuje lasy?

Lasy to ostatnie duże ekosystemy na ziemi. Rozwój lasów tropikalnych i północnych wskazuje, że ustawy i apele nie zapobiegają ich niszczeniu. Najlepszym sposobem ich ratowania jest, prócz całkowitej ochrony szczególnie wartościowych obszarów, trwałe ich zagospodarowanie.

Gdzie niesie pomoc FSC?

FSC to gwarancja trwale zagospodarowanych lasów na całym świecie. Także w regionach klimatu umiarkowanego oraz na terenach północnych ważne jest aby ich zagospodarowanie nie kolidowało z ochroną środowiska.
Pieczęć FSC jest niczym zapewnienie, że różnorodność gatunkowa lasów zostanie zachowana.
"Trwałość lasu, to coś więcej niż zbieranie tylko tego, co odrośnie."
Czemu tak bardzo potrzebujemy lasów?
Lasy stabilizują gospodarkę wodną krajobrazu i regulują klimat. Chronią przed powodziami i zbierają wody gruntowe jako wodę pitną dla nas. Zapewniają nam odpoczynek oraz są domem i "stołówką" dla zwierząt i człowieka
A przyszłość?
Na całym świecie co minutę ginie 25 hektarów lasu. Odpowiada to powierzchni 35 pól do gry w piłkę nożną. FSC skutecznie zapobiega tej gospodarce rabunkowej. Już dziś (stan z sierpnia 2002) FSC ochroniło przed zniszczeniem prawie 29 milionów hektarów lasów w 56 krajach. Dzięki Państwa pomocy ta powierzchnia może ulec zwiększeniu.

 

| Copyright(c) 2006 BóDòMé. Alle Rechte vorbehalten. | BóDòMé • Industriestrasse D 2 • A-2345 BRUNN AM GEBIRGE |
| Telefon +43 2236 379 0780 | Telefon +43 2236 379 07821 |